Phong thuỷ xây dựng nhà cửa: Tuổi canh thân 1980 có nên xây nhà vào năm 2023 (Quý Mão) hay không?

 

THÔNG TIN GIA CHỦ

Năm sinh âm lịch: 1980

Mệnh ngũ hành: Thạch Lựu Mộc

Thiên can: Canh

Địa chi: Thân

Cung mệnh: Khôn

TUỔI CANH THÂN XÂY NHÀ NĂM 2023 – QUÝ MÃO

XÉT 3 YẾU TỐ

Hoang Ốc: Năm 2023, bạn 44 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm Hoang Ốc vì có Hoang Ốc rơi vào Nhị Nghi là Tốt.

Tam Tai: Tuổi Canh Thân cần tránh các năm Tam Tai: Dần, Mão, Thìn. Năm dự kiến xây nhà là năm 2023 tức năm Quý Mão, như vậy sẽ phạm vào Tam Tai.

Kim Lâu: Năm 2023, bạn 44 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành mua nhà sẽ phạm kim Lâu.

Kết Luận

Như vậy, nếu dự tính xây nhà vào năm 2023 Quý Mão sẽ phạm vào Tam Tai, Kim Lâu, do đó không nên xây nhà.

Nguồn: https://noithatonedecor.com/tuoi-canh-than-1980-co-nen-xay-nha-vao-nam-2023-khong-420.html

What's your reaction?


You may also like