Thời gian diễn ra: từ ngày 12.8 - 31.8.2022 và chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi đạt giới hạn số lượng voucher (3000 voucher).
Cách nhận voucher Highlands Coffee 35k cho hóa đơn từ 100k 
 
 
Thời gian diễn ra: từ ngày 12.8 - 31.8.2022 và chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi đạt giới hạn số lượng voucher (3000 voucher).
 
Cách khách hàng sử dụng voucher như sau nhé:
 
(1) Khách hàng nhấp vào Banner phía trên
(2) Trang đích sẽ hiển thị voucher nhận ưu đãi
(3) Khách hàng click vào nút nhận ưu đãi
(4) Khách hàng screenshot màn hình (chụp màn hình có mã voucher)
(5) Khách hàng sử dụng hình ảnh screenshot, áp dụng mã ưu đãi khi mua hàng tại bất kỳ địa điểm bán hàng nào của Highlands, ngoại trừ Dinh Độc Lập, VinWonders Phú Quốc, sân bay trên toàn lãnh thổ Việt Nam (CPA).
 
*Lưu ý: Mã ưu đãi này không phải là mã cố định, mỗi khách hàng khi nhấp vào sẽ có một mã ưu đãi riêng biệt, khách hàng cần đến trực tiếp các cửa hàng của Highlands để đưa mã này cho nhân viên và nhận về ưu đãi.

What's your reaction?


You may also like