Bộ suit truyền thống thường mang gam màu tối, đậm do tính chất của bộ suit như vậy. Tuy nhiên, với suit vải linen thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn ở gam màu, sẽ có nhiều màu sáng, mát mẻ tạo cảm giác thoải mái cho bạn và người đối diện.

1. GAM MÀU SÁNG VÀ PASTEL

GAM MÀU SÁNG VÀ PASTEL Ape to Gentleman

2. GAM MÀU TRUNG TÍNH

GAM MÀU TRUNG TÍNH Ape to Gentleman

3. GAM MÀU TỐI

GAM MÀU TỐI Ape to Gentleman

4. LỊCH LÃM NƠI CÔNG SỞ

LỊCH LÃM NƠI CÔNG SỞ Suitsupply

5. SMART-CASUAL

SMART-CASUAL Atelier Munro

6. CASUAL

CASUAL Atelier Munro

YOUR REACTION?


You may also like

Facebook Conversations