Những không gian đẹp nhất để chụp hình Tết tại Tinh Khôi Studio. Tinh Khôi đã chọn lọc ra 5 khu vực để bạn có những bộ hình Tết tuyệt đẹp theo ý.

𝐍𝐡ữ𝐧𝐠 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 đẹ𝐩 𝐧𝐡ấ𝐭 để 𝐜𝐡ụ𝐩 𝐓ế𝐭 𝐭ạ𝐢 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡ô𝐢 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨.

Những không gian đẹp nhất để chụp hình Tết tại Tinh Khôi Studio. Tinh Khôi đã chọn lọc ra 5 khu vực để bạn có những bộ hình Tết tuyệt đẹp theo ý.
 
Bao gồm:
  1. Khu Tết phòng khách (tầng trệt)
  2. Khu Tết tầng 1
  3. Phòng Concept 2 (tầng 2)
  4. Sân vườn
  5. Phòng vô cực
Tùy vào ý tưởng mà các bạn chọn khu vực để book nha, hoặc có thể book nhiều khu để chụp cho thiệt đã luôn. Tinh Khôi đảm bảo rằng bạn sẽ mê chữ ê kéo dài, thậm chí như các khách hàng vừa rồi của Tinh Khôi còn đòi xỉu ngang vì hình quá đẹp.
Tết đến nơi rồi, mang hình về khoe mẹ ngay.
 
 

YOUR REACTION?


You may also like

Facebook Conversations